ŠKOLKA Naše dohody a pravidla

Chováme se k sobě hezky.
Pokud někdo pláče, hra končí.
Musím vidět já průvodce a on mne. 
V lese se chováme tiše.
Uklízíme po sobě.
S klackem chodím pomalu. Vím, kde začíná i končí.
K ohni stojím a vždy kolem něj chodím tak, abych jej viděl.
Klacíky, které jednou oheň zapálí v něm zůstávají. 
Na strom musím vylézt vždy vlastními silami. Přijímání nových dětí
   Do školky přijímáme děti od 3,5 let. V současnosti máme plný stav! 
Kontaktní osobou pro komunikaci s rodiči je Míša Formanová.-    prvním krokem je kontaktovat koordinátorku  pro komunikaci s rodiči 
-     rodiče prostudují pravidla fungování, v případě souhlasu podepsané odevzdají a dále vyplní dotazník týkající se přijímaného dítěte
- odevzdají průvodcům kopii kartičky zdravotní pojišťovny a seznam osob, které budou dítě pravidelně vyzvedávat, vybavený tel. kontakty
- takto jsou připraveni na první zkušební den ve školce, kam mohou vyrazit společně jako doprovod svého dítěte   

Aklimatizace nových dětí    
Po zápisu do školky běží 2 měsíční zkušební doba s oboustrannou možností ukončení vzájemné dohody, platí jen pro nové děti, které předtím do naší školky nechodily
-    v průběhu adaptace nového dítěte ve školce je možná účast jednoho rodiče při školkovém programu v délce trvání 1 týdne. 
   Pro dítě je důležitým krokem k osamostatnění, rodič je sice ve stejném prostoru, ale zabývá se jinou prací než pozorováním dítěte. V okamžiku, kdy je dítě otevřené a připravené na separaci od rodiče, rodiče se vzdalují 

Každý čtvrtek také funguje Klubíčko, mimo jiné i jako prostor pro adaptaci dítěte spolu s rodičem. Více ZDE


-    účast obou rodičů, prarodičů, sourozenců je vítána na školkových akcích a slavnostech, tak narozeninové oslavě. V rámci běžného školkového programu pouze v odůvodněných případech po konzultaci s koordinátorem pro rodiče.


Vybavení dětí
-     vlastní batůžek se svačinkou, nápojem, pláštěnkou, pokud nemá nepromokavou bundu a  příp. náhradním spodním
oblečením. V zimě náhradní rukavičky případně ponožky.
Kopii karty pojištěnce - nejlépe v pouzdře a na provázku.

V případě zapomenutí této karty vás žádáme o zakoupení lístku Z Hlavního nádr. do Prahy Radotín a zpět.

-       do školky si s sebou děti neberou hračky, motorky či kola a drahé předměty;
Nožíky určené k vaření či činnostem v lese pouze po konzultaci s průvodci, zda dítě jejich obsluhu  zvládá samostatně. 

   Průvodci jsou vybaveni pečlivě sestavenou lékárničkou, kopiemi kartiček pojišťovny každého z dětí spolu s kontakty na rodiče.

Každé z dětí by mělo mít na místě ve svém kapsáři:
- náhradní oblečení: ponožky, punčochy, spodní prádlo, tričko s dlouhým rukávem, tepláčky či legíny, pracovní zástěrku či větší triko 
  Věci nutno podepsat či označit. 
Vlastní látkový pytlík či kapsář na náhradní oblečení, které si dítě pozná.
Prosím, nezavalujte prosím průvodce ráno věcmi, ale pokuste se tento "balíček" na srub doručit sami dle vašich časových možností. 
PROGRAM:
   Menší děti se přirozeně prolínají se staršími. Program je přizpůsoben naladění skupinky.  Po uplynutí dvouměsíční zkušební doby dostanou rodiče o dítěti zpětnou vazbu od průvodců.


   Po celý školní rok školka funguje 5 dní v týdnu - pondělí až pátek.

   Průvodce zajišťuje celkem dvě nástupní místa pro větší pohodlí a dostupnost školky jak pro pražské tak pro místní děti z Řevnic a okolí (Hlavní nádraží a nádraží v Řevnicích).
Nástup na dalších vlakových zastávkách je možný po domluvě s průvodcem a vyžaduje časovou dochvilnost rodiče! V případě, že rodič nebude čekat ve smluvený čas na nástupišti, průvodce bere dítě dále s sebou.


Rytmus dne 
- ranní vítací kolečko, kde si děti mimo jiné poví, co je ten den čeká, zazpívají či jinak se naladí na náladu každého dne, případně svátek, který v daný čas přichází
- procházka a hraní v lese či na louce cestou do zázemí - různé trasy, náplň každého dne se odlišuje od specifických dovedností každého z průvodců 
- jednodenní projekty v souladu s rytmem přírody, tvůrčí dílničky, případně projekty s externími pedagogy (výtvarná dílna, hudební dílna, divadelní dílna atd.)
- zpívání a děkování před jídlem
- oběd
- polední odpočinek - pohádka
- volná hra, odpolední dílničky, dokončování započatých projektů 
- závěrečné kolečko, rozloučení a shrnutí dne před odchodem 


Rytmus roku
  Během roku děti pracují s náladou ročních období a čtyř živlů. 
   Rokem prochází několik slavností, které vycházejí z pohanských a lidových svátků.

Slavnosti
Slavnosti jsou dle zaměření otevřeny rodičům i přátelům lesní školky ZeMě.
Některé se nám podařilo propojit s městem Řevnice a širší veřejností.

Podzim - Země - podzimní Rovnodennost, sklizeň, plody, úcta k matce Zemi, Předkové a naše Kořeny, sv. Václav, Michaelská slavnost, Uspávání stromů, Dušičky, sv. Martin
Zima - Oheň - Adventní zahrádka, Vánoce, Zimní Slunovrat, Slunce, Masopust
Jaro - Voda - Otvírání studánek,  Vynášení moreny, Velikonoce, Májka.
Léto - Vzduch - Nebe, Hvězdy, letní Slunovrat, Svatojánská noc
Docházka dětí
Prosíme, hlašte absenci Vašeho dítěte.

- neplánovanou absenci dítěte ve školce (náhlé onemocnění, rod. důvody apod.), je potřeba ohlásit  formou sms nejpozději do 8:00hod. Míše Formanové.

- plánované a dlouhodobé  změny v docházce je potřeba hlásit v časovém předstihu Elišce Kašparové.

- případnou změnu pravidelného místa vyzvedávání dítěte je potřeba hlásit s dostatečným časovým předstihem průvodci. Jinak  platí, že dítě se vyzvedává tam, kde bylo ráno přebráno.

- v případě, že bude dítě vyzvedávat někdo jiný než osoby uvedené na seznamu, je potřeba informovat o tom včas průvodce a připojit tel. kontakt na tuto osobu.

-     po příjezdu vlaku zpět do Prahy je potřeba vyzvedávat své dítě včas, v případě zpoždění je nutné informovat telefonicky průvodce, při zpoždění delším než 10 min. hradí rodič 100,- Kč za čas navíc hotově na místě přímo průvodci a dále 100,- Kč za každou započatou půlhodinu.


Náhrady
- nahrazování zmeškaných dnů je možné, pokud dítě dochází  jeden až čtyři dny v týdnu. 

Náhrady jsou možné v rámci stávajícího měsíce a nejpozději do konce měsíce následujícího. Je vždy nutné domluvit v rámci jednotlivých dnů s koordinátorem pro komunikaci s rodiči – Míša Formanová.

Doplňující informace

     prosíme, v čase školkování netelefonujte lektorům, je možné je kontaktovat pouze v naléhavých případech

Oslavy narozenin dětí

Prosíme rodiče, aby samostatně kontaktovali průvodce.  Je možné domluvit pro vás vhodné datum a dohodnout průběh a účast rodičů či dalších příbuzných na oslavě.
Třeba dodat včas svému průvodci narozeninový příběh, který se skládá ze stručných bodů, významných momentů od početí do dnešního dne, tedy stručně, co se každý rok vaše dítko naučilo, zažilo..
Na narozeninovou oslavu jsou pak vítáni rodiče, kteří přinesou samosebou dort a svíčky podle počtu roků. Oslava probíhá v zázemí po obědě, cca od 13:30hod. není li domluveno jinak.

Dále prosíme,
važme si zdraví svého i druhých, neposílejte do školky děti s výraznějším nachlazením, přestože ve venkovním prostoru je možnost vzájemné nákazy menší, pokud u svého dítěte zaznamenáte nakažlivé onemocnění (neštovice, impetigo, vši apod.) oznamte to prosím co nejdříve koordinátorovi pro komunikaci s rodiči z důvodu včasných opatření u ostatních dětí

-     v zájmu ekologie prosíme rodiče, aby dle svých možností, dávali dětem jídlo do materiálů, které podporují trvale udržitelný rozvoj (tzn. látkové sáčky, ubrousky, recyklovtelné materiály apod.)


-    díky, že s námi podporujete u dětí zdravé stravování, sladkosti k svačince nepatří.


- společné opatrování místa a podílení se na chodu školky a školy ZeMě je více než žádoucí.
Děkujeme předem za vaší energii.

-     snažíme se vytvářet pro děti radostné, hravé a láskyplné prostředí, prosíme proto, aby rodiče v rámci svých možností přicházeli k rannímu předání dětí včas a společně s dětmi začínali svůj den v klidném a pohodovém tempu.


Děkujeme.

1 komentář: