Vše okolo placení


Naše číslo účtu:  245372451/0300


Školkový a školní fond a školkovné:

Z Fondu se berou příspěvky na rozmanité kulturní akce, na pomůcky atd. Fond činí 1000,- Kč za dítě na pololetí, splatno v pravidelných měsíčních splátkách 200Kč spolu s úplatou za školkovné/školné.

Platba za 1dítě
na 1měsíc
Sourozenecká sleva
30%
Sleva pro samoživitelky
15%
1den v týdnu

1800 + 200 fond =
2000 Kč
1260 + 200 fond =
1460 Kč
1530 + 200 fond =
1730Kč
2dny v týdnu

3400 +200 fond =
3600Kč
2380 + 200fond =
2580Kč
2890 + 200 fond =
3090Kč
3 dny v týdnu

4500 + 200 fond =
4700Kč
3150 + 200fond =
3350Kč
3825 + 200 fond =
4025Kč
4 dny v týdnu
5700 + 200 fond =
5900Kč
3990 +200 fond =
4190Kč
4845 + 200 fond =
5045Kč
5 dnů v týdnu
7200 + 200 fond =
7400Kč
5040 +200 fond =
5240Kč
6120 + 200 fond =
6320Kč-platbu je potřeba poslat na účet č. 245372451/0300 vždy do 10. dne v měsíci
-sleva pro sourozence 30%
-sleva pro samoživitelky/samoživitele 15% .
   Pozor slevy nelze sčítat.


V případě, že školkovné není uhrazeno včas, platí se poplatek z prodlení  5% z měsíční 
platby za každý týden prodlení.

Upozorňujeme, že pokud jeden měsíc není bez předchozí domluvy s koordinátorem financí uhrazeno školkovné, dítě nemůže pokračovat v docházce, dokud nebude dluh splacen.Jistina: 

   Na začátku školního roku, po případě ukončení zkušební doby, je třeba uhradit jistinu ve výši jednoho školkovného a to do konce záři. Ukončí-li dítě docházku předčasně nebo sníží-li se četnost docházky na méně dní v týdnu, bude jistina použita k uhrazení rozdílu. Tedy pokud dítě ukončí docházku v průběhu roku, jistina v plné výši zůstává školce. Předčasný odchod či snížení dnů v týdnu je přesto nutno hlásit dva měsice předem.Tzn. v případě změny je nutno platit stejnou výši školného. 

Jistinu vnímáme jako jasný závazek dítě posílat do školky po celý rok.

Propadnutá jistina školce je použita k vyrovnání schodku v rozpočtu vzniklého předčasným ukončením docházky.Platby v případě absence:

- absence kratší než 2 týdny - 100 % měsíční sazby

- absence 2 týdny a déle - 75% měsíční platby (např. při tarifu 4500,- Kč platím 3375,- Kč)

- absence celý měsíc - 50% měsíční sazby


Předčasný odchod:

- je nutno hlásit 2 měsíce dopředu 

- po dobu 2 měsíců od nahlášení platit plnou původní sazbu

- propadne jistina

Po uplynutí oboustranné zkušební doby je pravidlem závazně se přihlásit na celý školní rok.


Snížení počtu dní v týdnu:

- nutno hlásit 2 měsíce dopředu

- po dobu 2 měsíců platit plnou původní sazbu

- z jistiny si školka odečte rozdíl

Ve vlastním zájmu informovat o snížení tarifu s dostatečným předstihem, neboť další dva celé měsíce po nahlášení změny platí rodič původně sjednaný tarif.


Jiné platby:

 - Konzultace rodičů s týmem průvodců, zástupci Rady školky, případně dětským psychologem činí 400,- Kč.

Cena při zpožděném vyzvednutí dítěte (více než 10 min. po příjezdu vlaku) - 100,- Kč a za každou další započatou půlhodinu dalších 100 Kč,- přímo průvodci, který s vaším dítětem čeká mimo potřebné zázemí školky/školy.


- Práce na zvelebování společného prostoru (brigády):
10 hod. práce na rodinu/ za školní rok, nebo příspěvek 1000,- do rozpočtu školky.

Žádné komentáře:

Okomentovat