Brigáda ZeMě 16.-17.1.
sobota 16.1. od 10:00hod. do odpoledních hodin
Úklid spáleniště, přesun sutin do valníku
- koordinuje Marek
Vzhledem k bezpečnosti práce, prosíme přistupovat do prostoru kolem maringotky bez dětí!!

Program pro děti, aby se nepřibližovaly ke spáleništi
- maminky a tatínci

Sběr a chystání dřeva z blízkého lesa
- koordinuje Španďa a Honza Haken

Úklid a přesun zbylých věcí ze staré ZeMě (srubu)
- koordinuje Katka a Míša

Dodělávání kapsářů pro děti ve velké jurtě pod vedením Lindy.

neděle 17.1. od 10:00hod. do 13:00hod.
10:00-12:00 odvoz valníku do sběrného dvora
- Petr Hofik s panem Bolartem

Doladění zázemí nové Země
- Gábi


S sebou: 
vlastní nářadí, pily raději motorové
prac. rukavice
pitná voda
svačina
Elektřina bude z agregátu.

-----------------------------------------------------------------------------

Drazí rodiče a přátelé Lesní školky a komunitní školy ZeMě,

jsme vděčni a dojati vaší solidaritou a rychlou pomocí. Dostáváme od Vás a našich či Vašich přátel již několik dní štědré finanční i věcné dary, díky kterým můžeme rychleji znovuobnovovat zázemí pro naše děti. 

Seznam dárců naleznete ZDE.

Vyhořelá maringotka a přilehlá terasa jsou zabezpečené a znepřístupněné do doby, než bude uzavřeno policejní vyšetřování.Věříme že to bude co nejdřív, abychom mohli brzy začít s odklízecími pracemi - zatím počítáme s brigádou 16.-17.1.
Kromě maringotky a části terasy naštěstí oheň zázemí nezasáhl a tak můžeme fungovat bez větších obtíží a bezpečně již teď. 

Momentálně si necháváme propočítat několik možných variant následného postupu, které budou v souladu s podmínkami obdrženého grantu. S grantem jsem přijali podmínku, že nabyté zázemí budeme mít ve stejném rozsahu po dobu 5ti let, tedy většinu věcí musíme nahradit novými v podstatě identickými. Každopádně řešení bude kvalitní, rychlé a finančně co nejúspornější. O výsledcích vás budeme průběžně informovat. S odklízecími pracemi a s obnovou zázemí, které poskytovala maringotka, začneme bezprostředně po ukončení šetření hasičů a policie. 

V tuto chvíli to vypadá, že se také již vyjasnila příčina požáru. Během vánočních prázdnin pobýval v jurtě jako správce jeden z našich tatínků se svým synem. On si všiml v noci z okna jurty ohně v maringotce a zavolal hasiče. Po zpracování prvního šoku a poté co vyšlo najevo šetřením hasičů, že se nemohlo jednat o závadu v elektroinstalaci - to původně znělo jako nejpravděpodobnější varianta vzhledem k několika výpadkům proudu, které požáru předcházely - nás dnes požádal o setkání, kde nám vyprávěl o večeru před požárem. Otevřel možnost, že oheň neúmyslně způsobil on sám při čištění kamen. Místo, které popsal, přesně odpovídá ohnisku požáru, jak ho označili hasiči. Za celou událost cítí vinu a bere si za vše plnou zodpovědnost. Odvaha a upřímnost, se kterou se svým přiznáním dnes přišel, je obdivuhodná. Dnes byl na policii se svou výpovědí, aby mohlo být ukončeno vyšetřování.  Je nám to všem líto. O to více děkujeme za všechny dary, kterých se v tomto čase naší Školce dostává.
Vzhledem k pravděpodobnému vyjasnění příčiny požáru si však klademe otázku, zda i v tomto případě, kdy škoda byla zaviněna konkrétním člověkem, který za to přijal zodpovědnost, smíme Vaši solidaritu přijmout. Jsme připraveni Vám finanční podporu poslat zpátky na Váš pokyn.

V opačném případě ji využijeme ke zlepšení zázemí, urychlení prací, (je možné že obnovení bude stát víc než zázemí původní, neb více řemeslníků a jiných pracovníků  na něm pracovalo pod cenou) a na doplnění školkového a školního fondu a v případě, že to bude možné, bychom použili k částečné výpomoci s umořením dluhu tatínkovi, který za škodu vzniklou požárem přijal plnou  zodpovědnost, přestože je to pro něj obrovský obnos. Jeho původní záměr byl nám pomoci a ochránit zázemí během prázdnin před zloději a celá záležitost právě jeho asi mrzí nejvíc a přestože šlo o nedbalost, je to něco, co se může přihodit každému z nás.

V každém případě Vás budeme průběžně informovat o množství přijatých darů finančních i materiálních a o dalším postupu prací na rekonstrukci.


za Radu ZeMě v Řevnicích dne 2.1.2016


Linda Nollová, Kateřina Kotková, Nora Koubová, Míša Formanová, Eliška Kašparová, Bára Hikl-Šounová, Gabriela Doubek-Čečo

Vážení přátelé,
v noci ze dne 28. na 29. prosince 2015 vyhořela zcela nová maringotka a část pergoly naší lesní školky a školy Země Ze-mě. Vzhledem k vánočním svátkům nebyla školka v provozu a nedošlo k žádnému zranění.

Maringotka byla postavena za peníze Státního fondu životního prostředí. V rámci grantové podpory bylo nakoupeno nové vybavení, zhotovena nová elektroinstalace, zasíťování a rozvody a dále zhotovena zcela nová kuchyň s kompletním vybavením. Vše zhotovila profesionální firma s mnohaletými zkušenostmi. Příčina požáru se zjišťuje, zatím se s největší pravděpodobností jedná o závadu v elektroinstalaci. 

Bohužel celá situace je o to komplikovanější, neboť se stala těsně před nainstalováním bezpečnostních kamer a před podpisem smlouvy s pojišťovnou. Vznikla tak hmotná škoda v řádu 250.000 - 300.000 Kč. 

Abychom mohli začít od nového roku fungovat, potřebujeme Vaší podporu. Pro prvotní pomoc potřebujeme získat 50.000,- Kč na odstranění škod, zprovoznění vody a elektřiny a zabezpečení základního vybavení. 
Tímto Vás prosíme o podporu během následujících dnů, kdy jí bude nejvíce potřeba a to jakýmkoliv finančním příspěvkem na náš účet245372451/0300. Do zprav prijemci uvedte DAR a vase jmeno.

Nebo formou hmotného daru, seznam potřebného vybavení najdete ZDE

Fungování lesní školky a školy i nadále zajistíme, tak aby děti nepocítily většího omezení. Místo zabezpečíme. 

Děkujeme!
Vážíme si Vaší podpory.
          Za celou lesní školku a školu ZeMě
          Míša Formanová, Eliška Kašparová, Kateřina Kotková, Nora Koubová, Gabriela Čečo               Doubek, Barbora Hikl a Linda Nollová 

          Dne 30.12. 2015
 

Žádné komentáře:

Okomentovat