Labirint světa a ráj srdce

Labirint světa a ráj srdce

Kreativní workshop, při němž vznikne bylinkový labyrint na louce ZeMě v Řevnicích s Mikaelem Zayatem, alchymisitckým aromaterapeutem, zakladatelem renomované kanadské firmy MZ.
MIKAEL POCHÁZÍ Z RODINY, KTERÁ V SYRII PO STALETÍ SE ZABÝVÁ VÝROBOU ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ A VŮNÍ. ŽIJE V KANADĚ, KDE SE ZABÝVÁ AROMATERAPIÍ A POVAŽUJE ZA SVÉ POSLÁNÍ POZNÁNÍ JEJÍM DOBRODINÍ ŠÍŘIT MEZI LIDI. 
- prosím, máte-li někdo zdroj bylinkových sazeniček, ideálně bio, nebo ještě líp z vlastního pěstění, ozvěte se prosím :)
LABYRINT BUDEME VYTVÁŘET Z KAMENŮ A BYLINEK, BUDEME RÁDI, PŘINESETE-LI SVÉ OBLÍBENÉ BYTOSTI Z ŘÍŠE ROSTLIN A MINERÁLŮ, KTERÉ BY SE V LABYRINTU VYJÍMALY A NESLY VAŠI ENERGII DO SPOLEČNÉHO DÍLA. 
Přihlášky: skolka.zeme@gmail.com
Bližší informace 723 70 46 59

Finanční podmínky účasti:
1400 Kč celý seminář,
800 Kč jednotlivý den.
V případě, že by příspěvek, který je především určen na splacení letenek Mikaela a jeho ženy, byl překážkou v účasti, je možná domluva.
Rodiče školáků a školkáčků lesní školy a školky ZeMě mají vstupné dobrovolné. Děkujeme za sazeničky bylinek.


Zahrada Života se zrodila roku 2001 z iniciativy Brigham Veronique Tanguay, zahradnice a bylinkářky. Poté co Michael Zayat, aromaterapeut z Bromontu, Kanada, navštívil Zahradu Života, zamiloval se do této nádherné zahrady plné vášně a respektu. Poté co se s Veronikou spřátelil, rozhodli se, že společně vysadí Zahradu Života za Michaelovým domem. Při příležitosti mírového pochodu každý z účastníků přinesl rostlinu svého výběru a zasadil ji v této nové zahradě života, která byla načrtnuta ve tvaru labyrintu. Od té doby k labyrintu přibylo mnoho dalších bylin. http://www.jardindevie.com/jardin-de-vie/histoire-et-philosophie

Proč labyrint? Michael odpovídá:
“Jako labyrint v Chartres ve Francii, je Zahrada Života, cestou zpátky k sobě.Labyrint je také “Cesta Života” Když procházíme labyrintem, přivádí nás to zpátky k naší Cestě, k našemu životnímu poslání. Během let spousta lidí labyrintem prošla, aby se znovu nabili a posílili se sebou.

O Mikaelovi:
Zayat v arabštině znamená "ten, který dělá oleje" což je to, co MIkaelovi předkové dělali v Syrii několik staletí . Mikael má magisterské studium pedagogiky, mluví 7 jazyky, a pořádá dílny v USA, Kanadě, Evropě, Japonsku apod.
Pamatuju si, jak jsem jako mladý chlapec při duchovních obřadech pozoroval kouř hořícího kadidla...když jsem cítil tu libou vůni a pozoroval bílý kouř jak vychází z kadidelnice. Bylo to tak povznášející. Cítil jsem, jak ten kouř s sebou nese naše duše. Naši duchové se chtěli vznést s kouřem, který se stoupal k nebesům. Měl jsem přitom pocit spojení se všemi shromážděnými kolem. Byliny na vykuřování byly výtažky z mnoha stromů, olibanum atd,...a vzpomínka na ten pocit dobré vůle a bezpečí se vrací, kdykoli se setkám s těmi vůněmi dnes, ve vykuřovadlech a olejích.
V esenciálních olejích a aromaterapii je určitá pravda. Věřím, že je moje zodpovědnost, moje povinnost, vzdělávat lidi o tom, jakou důležitost mají esenciální oleje v našich životech. To je mé poslání.

English below:
On Mikael Zayat

"Zayat” in Arabic means “the one who makes oils,” which is what Mikael’s ancestors have done for centuries in Syria. Mikael has a Master’s degree in education, speaks seven languages, and gives workshops in the USA, Canada, Europe, Japan etc.
"I recall being a young boy in times of spiritual celebration, looking at the smoke from the burning incense….smelling the pungent aroma, watching the white smoke rising from the incense burner. It was uplifting. I felt like the smoke was carrying our souls with it. Our spirits wanted to rise with the smoke soaring up the heavens. There was a sense of unity with all of those gathered around us. The products were extracted from various trees, frankincense, etc…and the memory, the feeling of goodwill and safety returns whenever we encounter these fragrances today, in incense and oils."

There is a truth in essential oils and aromatherapy. I believe that it is my responsibility, my duty, to educate people to the importance of pure essential oils in our lives. This is my mission.

Mikael Zayat (above with one attentive student) is a distiller of essential oils in Quebec. He has been doing research for over 25 years. He is the president of Foundation du Havre, a foundation dedicated to promoting a healthy, balanced life-style.


Mikael on the Labyrinth

This is a wonderful opportunity to connect with yourself through encounter with aromatic plants. It's a travel within ourself, looking, discovering and shinning our unique personal colour. What ever is your reason for participating no doubt that your quest will be fulfilled either on subtil or more material level. It's an occasion to heal body, mind and soul playfully.

Sacred Aromatherapy

Can you tell us how aromatherapy can help us reach other dimensions?
Mikaël : First, essential oils are the “life force” of plants. Unlike fatty oils, these are subtle, volatile and aromatic liquids extracted, through distillation, from flowers, aromatic plants, fruits and herbs, and the seeds, leaves, branches and bark of trees. Tons of plant material is required for just a few hundred pounds of oil. They are one of the most valuable and oldest forms of medicine known to human beings.

Most natural essential oils are antiseptic. This is an important aspect but used vibrationally, natural grade “A” essential oils act as a booster since they raise tremendously the vibration of the person who wears them. It will balance the physical, emotional and spiritual states. On one hand, essential oils help the body fight certain bacteria and viruses, to strengthen the immune system, but on a more subtle level, it helps us become more in tune with our Higher Consciousness. As you know, a newborn first recognizes his mother by her odor more than by sight or sound. Since the dawn of time, smell is one of the most important ways to recognize and discriminate what is good for us and what is not.

When you use the right oil, and I mean a high-grade essential oil—preferably from plants that grow in your surroundings—it helps you reach a higher state of con­scious­ness; you become more energized, more vibrant and gain charisma. The royal families knew that and they had their own perfumes that nobody else had the right to use. Unfortunately, since the beginning of the cen­tury, perfumers have succeeded in developing a full range of syn­thetic per­fumes that only hide the undesirable odors and imitate true natural essence. Not only do they not compare with true essential oil, but they lower the vibrational level of the user and are known to cause asthma and other allergies.

The above is from http://alchemistoils.com/faq/interview-with-mikael-zayat/

Žádné komentáře:

Okomentovat