Deníček škola 15. - 17.1.2013


Úterkem:
Jsme již trochu psali - nejprve stopování divé zvěře, která prozradivší se tlapičkami a bobky na bělounkém sněhu je velmi velmi zranitelná. Můžeme dojít až k jejich doupatům. Pro jistotu jsme si zopakovali, co je nutno dělat či nedělat, když najdu zvířecí mládě. Co se vlastně může dít, když divoké zvíře před námi neutíká, naopak jde k nám (nemoc, vzteklina,a další...)
Přišli jsme na to, že ti z nás, kteří kdysi dávno na jurtě neprošli cestu s jezevcem Burdychem, nevědí o něm tedy mnoho. A tak jsme se po návratu do srubu vrátili o několik let zpět a použili jsme jeden z "jurtovacích" sešitků, v němž o jezevci jsme se dozvěděli, co bylo potřeba. Hlavně také to, že dokáže i stopovacího nornického psa oblafnouti a ve svých spletitých norách zahrabati - takže majitelé jezevčíčků POZOR! :-)

Pak za tmy a svitu svíce písně konec a začátek roku slavíce...následovala angličtina s obrázky, matematika každý ve svém tempu, stylu a potřebách. Trochu čtení, povídání a na oběd pospíchání.

Středou:
Den krásný čarovný v divadle potemnělém začal, děti se do hlediště ani nedostaly a celou dobu hrály, byla to vážně podívaná, v některých jistě dřímají umělecké sklony, někteří zas s tělem dobře sladěni a propojeni. Bylo to silné, děti si užily světel i stínů, pohybu i tvoření, mizení i objevování....
Pak cesta do ševcovské dílny. Ti, co Peťana méně znali kapku se ho obávali, neb pravidla přísná, stroje, nástroje nebezpečné a tak zdraví dětí dbal, nic nezanedbal - děti poslouchaly, razítkovaly, kůži barvily, pak si také na stroji zašili a domů jsme se těšili.

Čtvrtkem:
Plavání želbohu zhatěno, doufejme, že se v bazénu nic neporouchalo, ale voda studená natolik, že jsem lekci zrušila. I když nás Adrián/žabák přemlouval, že po 5 bazénech už je pak člověku teplo....Jáchym v samostudiu - Voda a začátky přemyslovského státu.
Pak jsme dosfištěli na srub a tam chlad z vody se nám kapku i mezi dětičky přenesl - atmosféra se svíčkou nezopakovatelná a tak se jedni pro tmu hádali, jiní okenice násilím otevírali. Dlouze jsme si o tom povídali - co je to svoboda, co je to násilné přesvědčování druhých, co je to hlasování - které se některým nelíbilo. Ale je tomu prostě tak, že názor a pocit 6 lidí nemůže přeci názor 2 převážit - museli jsme si každý do svědomí sáhnout, zda svůj hlas bereme na roveň ostatním....
Hodně jsme si povídali o tom, jak se k sobě chováme, zda si nasloucháme, jak se při tom vlastně máme.

Prvoukové téma - třídění odpadů a naše planeta nám dobře posloužilo ku psaní, čtení, zkoumání obsahů našich batohů i následně debatu rozproudilo - co každý z nás pro změnu planety může sám udělat, co bude předávat dál (doma můžete u různých věcí zkoumat značky - z čeho jsou vyrobeny, trénovat, kam tedy vlastně do odpadu patří atd.

Dnes poprvé jsme mluvili o tom, jak my a školka - rozděleni, nerozděleni, stále spolu. Mluvili jsme o patronství a to bylo důležité...každý slyšel, hnedle si své oblíbence vybíral....ale to přeci nemůžeme určit jen my sami, ....

Janka

Žádné komentáře:

Okomentovat