Sepsaná nepsaná pravidla

Začátek dne
Býti včas na nádraží ! Ihned po přebrání dětí vždy kontroluji jejich počet a v průběhu dne vždy při každém pohybu či přesunu skupiny kontroluji, zda-li nějaké z dětí nechybí (pamatujme i na nenápadníky a náhlé mizivce či přímo domů odchodivší, které u nás také máme) V rámci možností vždy kontroluji i místo po odchodu dětí, zda na něm nezůstaly nějaké věci.
Průvodce by měl být vybaven svačinou a potřebnými věcmi už před příchodem do práce ! - jsme lidé a proto pokud nám něco chybí, oznámím vždy druhému průvodci, že zůstává s dětmi sám a rychle si potřebnou věc opatřím, aby druhý průvodce nezůstával dlouho s dětmi sám.

Na nádraží držíme přísné bezpečnostní opatření
 - děti by neměly pobíhat, pošťuchovat se. Nikdy se nepřibližují ke žluté čáře. Stojíme na místě, dokud vlak nezastaví, případně se znovu nerozjede. Menším dětem vždy pomáháme nastupovat a vystupovat. Jistíme, pokud chtějí zkoušet samy, vždy musí být ideálně jeden průvodce u dveří a další kontroluje kupé po výstupu. (už několik dětí zapadlo do prostoru mezi nástupištěm a vlakem - častěji se to stalo samotným rodičům - ale přesto pozor na to)

Místo skupinky z hlaváku je vždy předposlední vůz poslední dveře -
vyvýšené místo vzadu ve voze. A můžeme udržovat i cestou zpět, také vystupují děti. Jeden průvodce usadí děti a druhý zůstává stát poblíž dveří pro rychlejší kontakt s později docházejícími rodiči - je potřeba, aby viděli, kde jsme. Pokud je průvodce sám - výjimečné situace, stojí u dveří vlaku a pověří někoho ze starších dětí, aby na menší dohlédli, případně opakovaně kontroluje.

Na Smíchově průvodce z Hlaváku sleduje oknem, naváže kontakt s
průvodcem ze Smíchova či rodiči dětí nastupujících zde - možno pomoci při nástupu dětí.

Ve vlaku - nepodporujeme otevírání jogurtů, lehce vylitelných jídel.Snažíme se, aby děti seděly na sedačkách. Jsou-li děti hodně zablácené - sedáme si na bundy, na sedadla je pokládáme vnitřní čistou stranou. Ideálně bychom měli mít s sebou lehký kus igelitu a sedačku přikrýt, tedy pokud máte v batohu ještě místo - malířská fólie je ideální.

POZOR - Ve stanici Radotín v úterý a pátky nastupuje Bertička. Dále ve stanici Černošice Mokropsy ve čtvrtky nastupuje a vystupuje Honzík. Občas i děti Kořínkovi, měli bychom o o tom mít vždy zprávu od jejich rodičů. Ve stanici Všenory - vystupuje a nastupuje zpravidla Adrian a Yoram - u Yorama prosím vždy zkontrolovat, zda má batoh ! ! !

Nejpozději ve stanici Všenory pomalu aktivizovat děti - balí se batůžky, od
Dobřichovic oblékání šatů i batohů. POZOR - ve stanici Dobřichovice nastupuje a vystupuje Kubík.

Upozornění pro děti - vždy - držet se zábradlí na schodech, nezůstávat  stát na
schodišti při zastavení vlaku.

V Řevnicích, vždy u sloupu či lavičky čekáme na odjezd vlaku - poté
podchodem odcházíme - po uvítání s dětma a rodiči - můžeme použít písničku Had leze z díry - řadíme - odcházíme. (nyní se vynechává, můžeme znovu zařadit).
Průvodci školy se drží malinko stranou průvodců školky, aby menší děti neměly zmatek, kam se mají zařadit.
Místo na nádraží v Řevnicích svádí k častému zapovídání s rodiči - vypadá to, že jsou rodiče naši přátelé - ale v mnoha případech jsou to také hlavně naši klienti a MĚLI BYCHOM ZAJISTIT BEZPEČNOST JEJICH DĚTEM.Toto není zbytečné pruzení. Mnoho rodičů má opravdu přísná pravidla, co je bezpečné a co již ne. V kontaktu s nimi je potřeba být striktnější na děti a držet si je pod dohledem.
DĚTI NESMÍ CHODIT PO ŽELEZNÝCH PLECHOVÝCH SJEZDECH PRO KOČÁRKY, NEMĚLY BY LÉZT NA ZÁBRADLÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POBÍHAT V PROSTORU ZA ZÁBRADLÍM, KDE JIŽ NENÍ ZÁBRANA K MOŽNÉMU JEDOUCÍMU VLAKU !
Před odchodem by měl mít průvodce přehled o  změně počtu dětí a v průběhu dne, při každém přesunu, nové akci děti pro jistotu opakovaně počítat.

Při chůzi při silnici, přecházení - stále sledujeme celou skupinku -
průvodce na začátku, na konci, uprostřed. Hlídáme, aby se nevytvářely
mezery. Menší dítě chodí vždy dále od cesty než dítě starší a větší, které ho vede. Toto pravidlo dětem připomínáme. Zpřítomňujeme děti u každého
přecházení i přes malou silnici. Stále připomínáme nutnost sledování
cesty a celé skupiny.

Na klidném a bezpečném místě po setkání všech by měl následovat pozdrav, případně ranní kolečko, podle pocitů a naladění skupiny VKLÁDÁME ŘÍKANKY, PÍSNĚ, INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K AKTUÁLNÍ KONCEPCI...., TOTO JE TO, CO NYNÍ BOHUŽEL DĚTEM VYTVÁŘÍ MOST MEZI NÁMI VŠEMI. DODRŽUJTE TO PROSÍM, DĚTEM SE KAŽDÝ DEN STŘÍDÁ JEJICH PRŮVODCE, TO NENÍ VHODNĚ, NYNÍ NEMŮŽEME JINAK, ALE POMOZME JIM ALESPOŇ PRAVIDELNÝMI RITUÁLY, který si každý sám za sebe vytvoří.

Při chůzi v přírodě musí být stále kontakt mezi průvodci a dětmi -
vidí oni nás a my je - to je nenarušitelné pravidlo! ! ! Pokud děti toto pravidlo poruší, důrazně jim ho připomeneme. Všichni ho velmi dobře znají a je dobré ho stále důsledně opakovat a vracet. V lese se nekřičí, občas cvičíme úplné ztišení, nemluvit nějaký úsek cesty (posloucháme les, ptáky, zvířata) Se staršími školáky je možné pod domluvě je nechat jít jinou cestou než průvodce. Vždy však reagujeme na aktuální naladění. Poruší - li děti jakékoli pravidlo - přirozeným následkem je, že nějakou dobu nebudou moci chodit samy.

Po a před každým přesunem připomínáme nutnost pití - u menších dětí či
notorických "nepičů" :-)) aj občas zkontrolujeme lahvičku, zda něco ubylo. Vždy nechejte  dítě napít po úrazu, šoku, emočním výstupu...

Při úrazu - jeden či dva pečují o zraněného, třetí automaticky přebírá
kontrolu nad celou zbývající skupinou - ostatní děti jsou na dohled,stranou. Musím mít vždy nabitý telefon, abych se mohl případně spojit s průvodci školy či naopak školky - zraněné dítě doprovází vždy jen jeden průvodce, Před jakoukoli akcí - volání záchranky, případné výraznější zákroky - musíme vždy neprodleně informovat rodiče. V Řevnicích je samostatné stanoviště záchranné služby - nespoléhejte na jejich pomoc - přijedou, odvezou, z 85 % ale nikdy nic sami nedělají, většinou děti převezou do nemocnice Motol - buďte na to připraveni. Dítě nikdy neopouštějte, vždy do sanitky nastupujete s ním ! ! ! A zůstáváte v kontaktu s rodičem.

Mapa míst - naše staré orientační body, prosím, aktuální školkoví průvodci, doplňte nové, pokud nějaké máte:

Staré svačinkové místečko - místo nad starým hnízdem vedle osady Strong Boys s výhledem na Řevnice - vedle březového hájku s malým ohništěm.

Kamenný kempík - dosti vzdálené místo nahoře na kopci - ohniště s kamenným sezením,dolů je svah plný kamenů a výhled do údolí.

U srubu - místo svačiny nad srubem.

Kozí stezka - zkratka loukou na staré svačinkovém místo - po trávě mimo cestu.
Dolní cesta - cesta navazující na ulici

Střední cesta - cesta kolem zahrádek a vznikajícího domu Gábiny, mezi ploty - následně po kraji lesa kolem pramenů (rochniště prasat) a dále na staré svačinové místečko zhora.

Horní cesta - cesta kolem zahrádek až ke srubu, následně lesem pěšinou
s klesáním až na  staré svačinové místečko zhora.

Kamenné moře - místo, kam se jde lesíkem kolem potůčku ze starého svačinového místečka - je tam hodně velkých kamenů, rozvětvený potok, jde o mírný svah, výše se zvedá. Nyní tam zřejmě mnoho průvodců nechodí - nad Osadou Strong Boys

Roklinka - roklina, do které jsme došli při putování za studánkovou
vílou - vede k vodopádům - velmi vzdálené místo

Vodopády - na konci roklinky - poměrně vzdálené - přístupné spíše z
levé strany - nutno překonat roklinku.

Studánka - nad vodopády - naše nedostižné místo pro výlety mamutí....

Tábořiště - kamenné místo s ohništěm, zastřešeným místem pro spaní a
okolními teráskami z kamenů - je to pod studánkou (místo, kde můžeme udělat přespávání s rodiči v lese).

Podél Berounky - cesta od nádraží k řece a před čističkou zahnout doprava, pod mostem a směr ke starému hnízdu, osadě Strong Boys

U srubu|:
aktivity, které je nutno si rozdělit - pokud jeden dělá jedno - druhý
automaticky pracuje na druhém:
- rozdělání ohně, příprava na oběd. O ohřátí vody na ruce může průvodce školky požádat průvodce školy. Případně zajistit sám.  Ručník a věci na mytí jsou na terase.
- příprava dětí na oběd - umytí rukou, kapička éterické směsi oleje se nyní nedává, ale mohli bychom se k tomu vrátit, Obědová brána - noví průvodci moc nepoužívají, můžeme v případě zájmu ukázat.
V týpí - VELKÉ ŠPALKY BY MĚLI MÍT PREDŠKOLÁCI - VYSOCÍ
 -  s jídlem sedíme, nepobíháme. Průvodci se snaží kontrolovat situaci, udržovat klid a přecházet

Pro ulehčení situace nemusíme hned po obědě uklízet, ale můžeme začít s pohádkou, aby se skupinka nerozpadla. Chvilka nicnedělání po jídle prospěje všem.

každé dítě si po sobě uklízí, velcí mohou výjimečně pomoci malým
- příprava místa pro umývání ( JE VHODNÉ PŘIPRAVIT JIŽ PŘI POVÍDÁNÍ ČI POHÁDCE NEBO PŘED OBĚDEM)
- kontrola - uklizení pultu na umývání A RUČNÍKU DO TEPLA SRUBU, ABY DOBŘE PROSCHL.
- volná hra, výtvarné aktivity pokud nebyly již před obědem
- úklid hnízda před odchodem - lopaty, nářadí, karimatky.
- příprava dětí na odchod - batůžky, vhodný je závěrečný kroužek Zamykám les, případně si najděte svůj rituál
Odchod nejpozději v 14:50 - 14:55, aby mělI PRŮVODCI cestu pod kontrolou a nevytvářeli tlak na děti spěchem. Děti mohou běžet z kopce - musí však zastavit na křižovatce ulice V Úvoze !! Není dobré, aby tam lezli na vysokou lísku vlevo - opakovaně se stalo, že neuměli slézt dolů, pod lískou je ostrý plot.
Při aktivitách navíc - vstupující kantor/rodič přebírá kontrolu nad
činností - jako průvodci zůstáváme v pozadí, abychom nenarušovali autoritu, pokud pracuje s celou skupinou, pomáháme udržet pole a pozornost dětí. Pokud pracuje v menších skupinkách - 6 - 8 dětí - ponecháváme organizaci skupinky
pouze na něm, věnujeme se ostatním dětem.

Při předávání řevnických dětí - jeden průvodce zůstává s řevnickými
rodiči - druhý se s pražskými  dětmi přesunuje k nástupišti.

POKUD SE VYSKYTNOU NEPŘÍJEMNOSTI ČI NESHODY S RODIČI - nemáme prostor s ostatními dětmi řešit na nádraží a hlavně prosím ne před dětmi. Je úplně v pořádku říci po vašem pracovním čase rodiči slušně, že slyšíte jeho stížnost, dáváte tomu váhu, ale je potřeba tomu věnovat čas, který vy teď nemáte. Odkázat ho na koordinátora pro rodiče Míšu Formanovou a případně se obrátit na koordinátora pro průvodce s dotazem Janka (zást. Gábi). Do budoucna zřejmě Sebastian. Nezůstávejte v řešení potíží sami. Jsme kruh a zkušenosti je třeba předávat.

HOUK
zpracovala Janka

Žádné komentáře:

Okomentovat